15 maart 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Mensen streven ernaar om gelukkig te leven. Geluk is alleen maar met God en in God. “Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.” (Micha 6:8). Een duidelijk en begrijpelijk voorschrift voor een gelukkig leven op aarde. En het hangt alleen af ​​van de relatie met elkaar. De mens, als sociale schepping van God, is geroepen om in de samenleving te leven. Het is nog aan ons, nog iemand anders gegeven om het te regelen.

Drie onwrikbare principes zorgen voor comfort en welzijn.

De eerste is om eerlijk te handelen. Hoe waarderen we rechtvaardigheid als het ons zelf betreft, en hoe moeilijk het is om dit na te leven in relatie tot onze naasten. Als we ons dit bewust worden en ons daardoor laten leiden, zal de sfeer van relaties beter worden. De wereld waarin we leven is vol onvoorspelbaarheid, ongelukken en tegenspoed.

Tegelijkertijd, hoe waardevol is het om vast te houden aan het tweede principe – om de werken van barmhartigheid lief te hebben. Hoeveel zou de wereld gelukkiger, edelmoediger en welvarender worden. We moeten erkennen dat dit alleen mogelijk is als ieder van ons ootmoedig voor onze God wandelt. De apostel Petrus, die het volk van God vermaant, zegt: “Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.” (1 Petrus 3:10,11).

Pastor D. M. 15-03-22.

Geef een antwoord