15 januari 2022

Geliefden van de Heere, vrede zij met u!

Wat weten wij over gerechtvaardigd zijn voor God?

De apostel Paulus schreef eens: “…weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.” (Gal. 2:16). Let op de zinsnede – “door het geloof”! Heeft de vervulling van Gods geboden geen waarde voor de rechtvaardiging? Natuurlijk heeft het waarde! Paulus verklaart: “Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet.” (Rom. 3, 28).

Omdat het juiste geloof het juiste begrip geeft van de wet, namelijk wat zonde is en wat niet. Alleen waar geloof leidt tot oprecht berouw over zonden. Berouw leidt tot vergeving. Vergeving tot rechtvaardiging. Het geloof is dus het voornaamste; het onderhouden van de geboden het daaropvolgende! Zonder geloof is er geen berouw, geen vergeving en geen rechtvaardiging.

Dit is het verband waarin wij de uitspraak van de apostel Jacobus over Abraham moeten begrijpen: “Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden?…..U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof.” (Jakobus 2:22,24).

Een juist begrip van deze waarheid neemt de schijnbare tegenstrijdigheid weg.

Dominee D.M.Vinogradsky 15.01.22.

Geef een antwoord