15 februari 2023 

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

Opnieuw vind ik het nodig om stil te staan bij de schokkende uitspraak
van Jezus Christus: “Maar Ik zeg u, hebt uw vijanden lief…”
(Matteüs 5:44). Als duizenden van onze landgenoten worden gedood door
de boosaardigheid van de vijand, hoe kunnen we hem dan liefhebben? Hoe
is het mogelijk? Niet alleen mogelijk, maar noodzakelijk. Het is
alleen de moeite waard om deze oproep goed te begrijpen. Christus
roept ons in dit geval niet op onze vijanden lief te hebben zoals wij
onze vrouwen, kinderen en ouders liefhebben. Hij waarschuwt ons tegen
een zondige reactie op het kwaad. In wezen moeten we onze vijanden
liefhebben met de daad en niet met het gevoel; ons onthouden van haat,
laster en gevloek. Zich niet verkneukelen of wraak nemen. Christelijke
liefde is lankmoedig, barmhartig, zegenend en vergevingsgezind (1
Korintiërs 13:4-7). Dat deden de apostelen en de eerste christenen
ook. Paulus schreef: “Als zij ons beschimpen, zegenen wij hen; als zij
ons vervolgen, verdragen wij hen; als zij ons lasteren, bidden wij…”
(1 Korintiërs 4:12-13). Dit is een voorbeeld van de christelijke
liefde voor de vijand.

Pastor D.M. 15.02.23