15 april 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Vrijdag is de sterfdag van de Verlosser Jezus Christus; de Evangeliën
getuigen hiervan (Johannes 19:14).

De kern van de boodschap van het evangelie is de redding van zondaars
door het plaatsvervangend offer van Christus.  Het bevestigt de
vervulling van Gods voornemen, zoals opgetekend in de Heilige Schrift.
De profetie in Jesaja 53 wordt niet voor niets het evangelie van het
Oude Testament genoemd. Het behandelt alle aspecten van de voltooide
verlossing. God bepaalde het plaatsvervangend offer voor de zonden van
de mensen door de dood van Jezus Christus. Jesaja zegt: “Om onze
overtredingen is Hij verwond, om onze ongerechtigheden is Hij
verbrijzeld; de straf van onze vrede is op Hem geweest, en door Zijn
striemen zijn wij genezen … De Here heeft de ongerechtigheid van ons
allen op Hem gelegd” (Jesaja 53:5,6).

Zijn dood was een bijzondere, martelaarsdood aan het kruis, vernederd
en veracht. Jesaja zei ook: “Hij werd door de mensen veracht en
gekleineerd, een man van smarten en verdrukkingen, en wij keerden ons
aangezicht van Hem af; Hij werd veracht en wij rekenden Hem nederig”
(Jesaja 53:3). Ieder van ons moest zijn eigen lasten en straf dragen,
maar “Hij nam onze zwakheden op Zich en droeg onze ziekten”(Jesaja
53:4). En ons liefhebbend: “Hij werd gemarteld, maar Hij leed gewillig
en deed Zijn mond niet open; als een schaap werd Hij naar de
slachtbank geleid” (Jesaja 53:7).

Laat ons voor Hem buigen in de tederheid van ons hart en Hallelujah
zeggen – Amen! 

Dominee D.M.Vinogradsky 15.04.22

Geef een antwoord