14 maart 2022

Geliefde van de Heer – vrede zij met u!

Alle Evangeliën getuigen van de unieke missie van Jezus. Herhaaldelijk getuigde Hij van Zichzelf: “Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is.” (Matt. 18:11; Lucas. 19:10). Jezus was altijd omringd door menigten mensen. Wat trok hen tot Hem? De evangelist Lukas merkt één kenmerk op. Onder degenen rond Jezus waren veel mensen die door de schriftgeleerden en Farizeeën werden gemeden. We lezen: “Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Hem om Hem te horen. En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen.” (Lucas 15:1-2). De Farizeeën mijden niet alleen, maar veroordeelden hen ook als zondaars, ze hadden niets met hen te maken. Jezus daarentegen was altijd geneigd tot hen. waarvoor de Farizeeën Hem beschuldigden.

Laten we eens kijken naar de omstandigheden van die tijd. Drie categorieën mensen omringden Jezus. Ze probeerden allemaal naar het Woord te luisteren – tollenaars, zondaars en Farizeeën. Hoe laatstgenoemden niet alleen tollenaars en zondaars behandelden, maar ook het volk in het algemeen, blijkt welsprekend uit de uitspraak van de Farizeeën: “… maar deze menigte, die de wet niet kent, is vervloekt” (Johannes 7:49).

Jezus daarentegen was altijd onder de mensen. Hij schuwde niemand. Hij werd bij hen thuis uitgenodigd door zowel Farizeeën als tollenaars. De kracht van Zijn woorden, daden en geur liet niemand onverschillig. Hij verklaarde herhaaldelijk dat “…Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.” (Lucas 5:32). Moge de Heer ons behoeden voor de eigengerechtigheid van de Farizeeën!

Pastor D. M. 14-03-22.

Geef een antwoord