14 februari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u!

Naar aanleiding van overdenking van 10 februari werd door meerderen de
volgende vraag gesteld: “Dominee Vinogradsky, zou u zich nader kunnen
uitlaten over de toekomst in de eeuwigheid van Ananias en Saffira?”

Ik zal proberen uw vraag te beantwoorden.
Sommige mensen denken dat ze rechtstreeks naar de hel gaan! Ik denk
het niet. Waarom niet? Daar staat niets over in.  Er staat alleen dat
de apostel Petrus Ananias berispte en dat hij onmiddellijk “neer viel
en de geest gaf” (Handelingen 5:5). Waarom zou je niet aannemen dat de
strenge berisping Ananias tot het grootste liefdesverdriet leidde, dat
uitliep op een tragedie. Als zodanig kan er, denk ik, zowel een besef
van zonde als berouw in hem zijn geweest op dit punt. Dit zou
voldoende zijn geweest voor zijn vergeving. In de zonde begaan door
Ananias en Saffira zie ik geen godslastering tegen de Heilige Geest,
die niet vergeeflijk is “in welke tijd of toekomst dan ook” (Mattheüs
12:32).

Het is veeleer vergelijkbaar met de dood van gelovigen die onwaardig
deelnemen aan het breken van het brood, “het lichaam van de Heer niet
beschouwend”. De apostel Paulus zegt dat wij “… door de Heere
gestraft worden, opdat wij niet in vrede geoordeeld worden” (1
Korintiërs 11:27-32). Het betekent dat je de hel niet met hen deelt.
Hoe zou men ook niet kunnen denken aan het besluit van de apostel
Paulus over de afschuwelijke ontuchtpleger, om hem aan de satan over
te geven tot uitputting van het vlees, opdat zijn geest behouden moge
worden in de dag van onze Heere Jezus Christus”(1 Korinthe 5:3).

Laten we niet vergeten: “God wil de ziel niet verderven, en Hij wil
ook de verworpene niet van Zichzelf verdrijven” (2 Samuël 14:14).

Dominee D.M. Vinogradsky 14.02.22

Geef een antwoord