14 december  2022

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

Het Heilige Evangelie roept allen die in Jezus Christus geloven op tot
een heilig leven en godsvrucht. Het herinnert ons eraan dat gelovigen
door de Heilige Geest een nieuwe schepping zijn geworden, geschapen
naar God, en dat de oude manier van leven hen niet past. Door te
zondigen beledigt hij de Heilige Geest die in zijn hart woont. De
apostel Paulus aan de kerk van Efeze schreef: “…beledig de heilige
Geest van God niet, door wie u op de dag van de verlossing verzegeld
bent” (Ef.4:30). Wanneer en hoe wordt de Heilige Geest beledigd? In
het hart van de mens is hij als een bewaker van God. De Geest kwam in
de wereld om de zonde te berispen (Johannes 16:8). En als bij de
bekering van een zondaar de Geest dit werk buiten het hart doet,
zoveel te meer, door in het hart te wonen zal Hij ons berispen.  Door
berisping te aanvaarden en oprecht berouw te tonen, vergeeft de Heer
ons en rekent ons de zonde niet toe. Als we zondigen en geen berouw of
berouw aanvaarden, worden we beledigd door de Heilige Geest. Laten we
daarvoor oppassen!

Pastor D.M. 14.12.22