14 april 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Nadenkend over de beproeving van Jezus, die bij zijn intocht in
Jeruzalem in tranen terugdacht aan vroegere vertrekken, sprak hij over
het heden en verkondigde hij een droevige toekomst.

In die tijd was de waarheid over de lijdende Messias verborgen voor de
ogen van het volk en de leiders.  Zij hadden de beloofde Messias, hun
hemelse Heerser, niet aanvaard. Zij wilden een aardse koning die hen
zou verlossen van de Romeinse bezetting. Hun hart zocht tijdelijke,
aardse goederen. Zij hadden tijdloze, eeuwige waarden verworpen.
Tegelijkertijd hadden zij een angstige toekomst over zich afgeroepen.
Christus zei: “Zie, uw huis zal leeg achtergelaten worden” (Mattheüs
23:38). Dat betekende dat Gods bescherming aan hen werd onttrokken.
 Toen hij hen toesprak, zei Christus: “…de dagen zullen over u
komen, dat uw vijanden u met loopgraven zullen omringen en u
omsingelen, en u van elke plaats zullen insluiten, en u zullen
verdelgen, en uw kinderen in u zullen slaan, en in u geen steen op een
andere zullen laten, omdat zij de tijd van uw bezoeking niet hebben
geweten”(Lucas 19:43-44). Jezus’ voorspelling werd woord voor woord
vervuld, na slechts veertig jaar. 

De Romeinse generaal Titus belegerde Jeruzalem en verwoestte het. Een
grote ramp overkwam de inwoners van Jeruzalem. Toen kwam de
verstrooiing van het volk over de hele wereld, die tot op de dag van
vandaag voortduurt. Dit alles is het gevolg van de verwerping van hun
Messias. Er is echter hoop. De apostel Paulus zegt: “verharding is
gedeeltelijk in Israël geschied en tot de tijd …” en de profeet
Zacharia bevestigt dat de Here in de laatste dagen zal uitstorten “een
geest van genade en tederheid over het huis van David, en zij zullen
uitzien naar Hem (Christus) die zij doorstoken hebben, en zij zullen
om Hem wenen” (Zach.12:10).

Dominee D.M. Vinogradsky14.04.22
 

Geef een antwoord