13 maart 2023   

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

De evangelieleer roept ons op om in alle omstandigheden van het leven
vrede en rust te bewaren. Dit is vooral moeilijk bij tegenslag. Als we
vast geloven dat “alle dingen medewerken ten goede voor hen die God
liefhebben en naar zijn wil geroepen zijn”, dan zullen we niet alleen
de vrede van het hart en de rust bewaren, maar we zullen Hem ook voor
alles danken, zoals de apostel ons oproept: “Dankt voor alles, want
dit is de wil van God voor u in Christus Jezus…” (1 Thess. 5:17-18).
En deze wil is, wat hen betreft die de Heer liefhebben, goed,
aanvaardbaar en volmaakt. En tenslotte, laten we in benauwde en
ongunstige omstandigheden “kostbare dingen zoeken en ontlenen aan het
onbeduidende” (Jeremia 15:19); dan zullen bitterheid en wanhoop geen
plaats hebben in ons hart. Moge God ons hierin zegenen.

Pastor D.M. 13.03.23.