13 juni 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Hoeveel gepraat is er in christelijke kringen over geloof en werken.
Wat is de voorkeur in de zaak van de verlossing? Naar mijn mening is
het soms tijdverspilling. Zij die het voordeel van werken voor de
zaligheid bepleiten, verwijzen naar de woorden van de apostel Jacobus.
Jakobus: “En uit werken is onze vader Abraham niet gerechtvaardigd,
omdat hij zijn zoon Izaäk op het altaar offerde” (Jakobus 2:21). Maar
als we de lezing verlengen, zien we onmiddellijk dat het geloof
voorgaat: “Ziet gij, dat het geloof werkte voor zijn werken…”
(Jakobus 2:22). Als er geen geloof was geweest, zou Abraham dit werk
nooit hebben geprobeerd. Apostel Paulus legt deze daad als volgt uit:
“Door het geloof bracht Abraham, verzocht zijnde, Izaäk ten offer,
hebbende de belofte, de enige zoon … omdat hij meende, dat God ook
bij machte was uit de doden op te wekken, en daarom verkreeg hij hem
als een voorteken” (Hebr. 11:17,19). Het geloof is dus het begin van
het werk, en de arbeid der liefde het einde ervan.

Dominee D.M. Vinogradsky 13.06.22

Geef een antwoord