13 juli 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Laten wij eens kijken naar de woorden en daden van Johannes de Doper
in de omgang met de Farizeeën en Sadduceeën die tot hem kwamen om
gedoopt te worden. We lezen: “Toen Johannes zag dat vele Farizeeërs
en Sadduceeërs tot hem kwamen om zich te laten dopen, zei hij tegen
hen: ‘Adders, wie heeft jullie bezield om te vluchten voor de
toekomende toorn? Wees vruchtbaar in de bekering” (Mattheüs 3:7,8).
Er kwamen mensen tot Johannes de Doper die hun zonden hadden beleden,
berouw hadden en hun zonden aan hem en aan de Heer hadden beleden. De
doop was geen vergeving, maar belijdenis en berouw. De doop was
slechts een symbool van gerechtigheid en vergeving. Daarom werd de
Farizeeën gezegd zich eerst te bekeren, en niet te vertrouwen op je
afstamming van Abraham, de rechtvaardige man van God. Niet de vorm en
het ritueel in de godsdienst zijn van belang, maar de innerlijke
toestand van het hart en de ziel. De Heer zei eens tegen de profeet
Samuël: “Ik kijk niet zoals de mens kijkt, want de mens kijkt naar
het gezicht, maar de Heer kijkt naar het hart” (1 Samuël 16:7). Moge
heiligheid en oprechtheid op de eerste plaats komen in ons leven en
onze dienst aan de Heer, en dan al het andere.

Dominee D.M. Vinogradsky 13.07.22

Geef een antwoord