13 januari 2023 

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

De laatste tijd hebben we veel nagedacht over de woning van de Heer in
ons. Opdat Zijn inwoning effectief en blijvend zou zijn, moeten wij
bedenken dat de Heer in ons is door de Heilige Geest; en inwoning in
Hem is het contact van de menselijke geest met de Geest van God die
ons inwoont, op het moment van de wedergeboorte. Laten we niet
vergeten hoe dit gebeurde met hen die zich na Pinksteren tot God
bekeerden. De Handelingen der Apostelen getuigen daarvan: “…zij
bleven voortdurend in de leer van de apostelen, in de communie en het
breken van het brood en in het gebed”(Handelingen 2:42). De leer van
de apostelen is dat goede nieuws dat diep is ingeprent in de harten
van Jezus’ leerlingen, die drie en een half jaar bij Hem waren, en zij
hebben het aan ons doorgegeven in hun geschriften die voor ons de
Heilige Schrift zijn geworden. En nu, in dit onderwijs van de
Apostelen (het Nieuwe Testament), kunnen en moeten we blijven. Het is
een kostbare gelegenheid tot geestelijke gemeenschap met de Geest van
God, die het verstand en de wil beïnvloedt, de waarheid leert, de
waarheid openbaart en ons ertoe aanzet Zijn wil te doen.

Pastor D.M. 13.01.23