13 januari 2022

Geliefde van God, vrede zij met u!

Zoals we gisteren zagen is zonde een groot probleem dat wordt tenietgedaan door genoegdoening, namelijk door een offer. Dit zien we bij de instelling in het Oude Testament van het offersysteem volgens de wet van Mozes, dat het voorbeeld werd van het algemene en allesomvattende Nieuw Testamentische offer van Jezus Christus.

Laten we eens kijken naar de genoegdoening van de zonde in de wet van Mozes. Drie soorten offers zien we: het schuldoffer en het zondeoffer, het brandoffer en het vredesoffer. De schuld- en zondeoffers spraken van vergeving. Er was behoefte aan bewustwording en diep berouw door het belijden van iemands zonde door het opleggen van de handen op het te offeren dat werd gebracht. Pas nadat het zondoffer was gebracht, kon het brandoffer worden geofferd. Het toonde dat de toegang tot God open is.

De Heere is bereid tot gemeenschap met ieder mens na bekering. Het vredeoffer getuigde van het herstel van de gemeenschap van de mens met God. Alle vastgelegde rituelen van het Oude Testament waren slechts een “schaduw van de toekomstige zegeningen” van het offer van Jezus Christus. Het toont ons de zegeneningen die wij hebben in Zijn dood en opstanding.(Hebr.10:1-23).

Dominee D.M. Vinogradsky 13.01.22.

Geef een antwoord