13 februari 2023 

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

Aan het eind van zijn brief aan de Romeinen geeft Paulus waardevolle
praktische adviezen over christelijk gedrag. In het bijzonder:
“Verblijdt u met hen die zich verheugen en weent met hen die wenen”
(Rom. 12:15). De vraag rijst: Is het altijd nodig je te verheugen met
hen die zich verheugen? Ik denk het niet! Er bestaat zoiets als
“leedvermaak”. Men verheugt zich over kwaad, ongeluk dat iemand
(vooral een vijand) overkomt. In zulke gevallen mag jij noch een
vreemde dat doen. Het is medeplichtigheid aan de zonde. Wat betreft
het wenen met hen die wenen, dat is altijd en in alle gevallen
prijzenswaardig. Het is een demonstratie van medeleven en genade voor
vrienden. Voor onze vijanden is het een belofte om ons te behoeden
voor de zonde van leedvermaak. Het is niet gemakkelijk, maar nobel.
Volg het advies van de apostel.

Pastor D.M. 13.02.23.