12 oktober 2022

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

God beloont iedereen naar zijn daden. De apostel Paulus schreef aan de
Romeinen: “Aan hen die door hun goede werken glorie, eer en
onsterfelijkheid zoeken, het eeuwige leven…” (Romeinen 2:7).
Volharding in goede werken – hoe kostbaar is het, vooral in het volgen
van de Heer, om het eeuwige leven te beërven. Christus riep zijn
volgelingen herhaaldelijk op tot volharding in geloof en gebed. De
gelijkenis van de onrechtvaardige rechter komt bij me op, dat we
altijd moeten bidden en de moed niet moeten verliezen. Hoewel deze
rechter lange tijd niet inging op het verzoek van de weduwe om
voorspraak, zei hij uiteindelijk “… in zichzelf: ‘Al vrees ik God
niet en schaam ik mij niet voor mensen, ik zal mijzelf niet schamen…
ik zal haar beschermen…’ . En de Heer zei: Hoor wat de
onrechtvaardige rechter zegt. Zal God niet de uitverkorenen beschermen
die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij traag is om hen te
verdedigen? Ik zeg je, hij zal ze snel beschermen.  Maar zal de
Mensenzoon komen en geloof vinden op aarde” (Lucas 18:1-8). Hoe
waardevol is dus standvastigheid in alle geloofswerken, vooral in het
gebedsleven van een christen.

Pastoor D.M. 12.10.22.