12 januari 2022

Geliefden van de Heere, vrede zij met u!

Sinds de val van onze voorvaderen in de Hof van Eden, wordt de mensheid voortdurend geconfronteerd geweest met het probleem van de zonde. Voor sommigen zijn deze woorden (begrijpelijk) uiterst onaanvaardbaar, omdat zij het als uitsluitend religieus beschouwen.

Het is noodzakelijk om te verduidelijken. Goed en kwaad zijn voor iedereen duidelijk. Dus, het kwaad is zonde en het goede is heilig! Zonde is een ernstig probleem in het leven van de mens. De zonde heeft een scheiding gemaakt tussen de mens en God, tussen absolute heiligheid en het kwade. De profeet Jesaja, die het volk Israël berispte, zei: “…uw ongerechtigheden hebben een scheiding veroorzaakt tussen u en uw God; en uw zonden hebben zijn aangezicht van u afgewend, zodat Hij u niet kan horen” (Jesaja 59:2).

De zonde heeft ernstige gevolgen voor de mens. Deze heeft zijn persoonlijke gemeenschap met God verbroken, wat de geestelijke dood betekendeBovendien veroorzaakte deze kloof de fysieke dood van een persoon op aarde. “Het loon van de zonde is de dood,” lezen we in Romeinen 6:23. Over de gevolgen van zonde in de fysieke sfeer gesproken: hoeveel verdriet, lijden en kwaad zien we dagelijks, elk uur in de samenleving, binnen het gezin, in het persoonlijke leven?

Hoe wordt het probleem van de zonde ten opzichte van God aangepakt? Het vereist genoegdoening, een offer. Reeds in Eden zien we dit patroon. Om de naaktheid van Adam en Eva te bedekken, was het nodig om een onschuldig dier te offeren, van wiens huid het kleed werd gemaakt (Genesis 3:21).

Laten we de volgende keer verder nadenken over de oplossing van het zondevraagstuk.

Dominee D.M. Vinogradsky 12.01.22.

Geef een antwoord