12 februari 2022

Geliefde van God, vrede zij met u!

Voortgaande op het gesprek van gisteren, moet ik zeggen dat de mens in
de wereld geen pion is op een schaakbord, die de speler herschikt
zoals hij wil. Hij is zowel de volger als de leider. Geleid door de
wil en de voorzienigheid van God, geleid door zijn eigen wil. Dit is
een paradoxaal fenomeen! Het is moeilijk te bevatten met ons beperkte
verstand, maar het is waar!  We moeten de juiste kijk op de
wereldorde hebben.

Na de genezing in het bad van Bethesda, zei Jezus Christus tegen de
Joden: “Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk… De Zoon kan niets
uit zichzelf doen dan wat Hij de Vader ziet doen”(Johannes 5:17,19).
Onze God is een levende en werkende God die elke dag schept. Hij is de
almachtige Schepper en soevereine Heer, van niemand afhankelijk. Zijn
wil is een werkzame factor in de tijd, die ingrijpt in de huidige orde
der dingen. De complexe verstrengeling en wisselwerking van de wil van
God met de vrije wil van de mens schept de lotsbestemmingen van ieder
van ons: de lotsbestemmingen van gezinnen, de lotsbestemmingen van
naties, en zal uiteindelijk leiden tot de vervulling van de
Voorzienigheid van God, betreffende het materiële universum. “In den
beginne hebt Gij de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn het werk
Uwer handen; zij zullen vergaan, maar Gij zult blijven; en zij zullen
allen, als een kleed, verweerd worden, en, als een kleed, zult Gij hen
veranderen – en veranderen. Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen
niet ophouden” (Psalm 101:26-28).

Dominee D.M. Vinogradsky12.02.22

Geef een antwoord