12 december 2022

Geliefden van God – Vrede zij met u!

Geloof en werken! Telkens weer duikt deze vraag op als we het tweede hoofdstuk van de apostel Jakobus lezen (Jakobus 2:14-26). Wordt iemand gered door geloof of door een heilig leven en werken van godsvrucht? Er kwam een gedachte bij me op tijdens het lezen vandaag. Er zou nooit reddend geloof zijn, er zou nooit een godvruchtig leven zijn, als de Heilige Geest niet in het hart van de mens zou werken. Dit is de effectieve kracht van genade die mens en wereld verandert. Zowel geloof als godsvrucht komen voort uit een vernieuwde en geregenereerde menselijke geest. Dit is het deel van de verlossing dat ook van ons afhangt. En de mens hoeft slechts te reageren op het regenererende werk van de Heilige Geest, die de personificatie is van Waarheid, Goedheid en Waarheid. Hij baart het ware reddende geloof en zet ons aan tot vrome geloofswerken. Geloof en werken zijn dus afgeleiden van de Heilige Geest!

Pastor D.M. 12.12.22.