12 augustus 2022

Geliefde van God – vrede zij met u!

Iedereen kent de gelijkenis van de tien maagden (Mattheüs 25:1-13). Het begint met: “Dan zal het koninkrijk der hemelen zijn als de tien maagden…” (v.1). “Dan” – op de dag dat de kerk van God haar hemelse Bruidegom zal ontmoeten. Dus de tien maagden zijn de zichtbare kerk op aarde. Alle gelovigen die hartlampen hebben – de essentie van de menselijke persoon, het centrum van de ziel en de geest. Dit is hoe het woord “hart” figuurlijk wordt gebruikt in de Heilige Schrift. Allen hebben dezelfde kansen en omstandigheden, dezelfde doelen en intenties. Allen verwachten de hemelse Bruidegom te ontmoeten. Een belangrijk verschil heeft hen echter in twee groepen verdeeld en tot verschillende gevolgen geleid. Laten we eens kijken naar de vijf wijzen – wie zijn zij? Er staat geschreven: “…de wijzen…namen samen met hun lampen olie in hun vaten” (v.4). Dit zijn wedergeboren christenen die in Christus Jezus hebben geloofd en verzegeld zijn met de beloofde Heilige Geest (Ef. 1:13). Zij hebben wijsheid van boven, die zuiver is, vreedzaam, nederig, gehoorzaam, vol van barmhartigheid en goede vruchten (Jakobus 3:17). Zij onderzoeken zichzelf voortdurend in het licht van Gods Woord en vullen de lampen van hun hart aan met “olie”; “…want God geeft de Geest niet met mate” (Johannes 3:34). Nog iets heel belangrijks – ze kunnen een tijdje indommelen, wat de menselijke zwakheid van onvolmaaktheid toont. Maar wanneer zij ontwaken, met olie in hun lampen, zullen zij die repareren en de Bruidegom met vreugde ontmoeten!

Dominee D.M. 12.08.22

3 thoughts on “12 augustus 2022”

 1. Anoniem schreef:

  Mooi stukje . Wij moeten zeker Olie in onze lampen hebben. Fijn om deze stukjes te lezen leerzaam.

  1. Anoniem schreef:

   Ik ben heel blij met deze overdenkingen ik kijk er naar uit een oude vrouw uit nieuw Lekkerland Groet

 2. AP schreef:

  Het is Gods Gave
  Alles van Hem, niets van ons
  Prachtig geschreven, dat is ook een gave

Geef een antwoord