12 april 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

De preek van de Goede Herder in het evangelie van Johannes bevat
diepgaande waarheden over leven en verlossing. Jezus zei: “Ik ben de
deur; wie door Mij binnengaat, zal behouden worden en zal ingaan en
uitgaan en weide vinden… Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en
overvloedig leven hebben” (Johannes 10:9,10). Het is een kwestie van
leven en verlossing. Beiden zijn verbonden met de naam van Jezus. Wij
kunnen de aard van de komst van Gods Zoon in de wereld nog niet ten
volle vatten.  “In Hem was leven…” lezen we in de eerste verzen van
de Bijbel. – lezen we in de eerste verzen van Johannes’ Evangelie
(1:3,4). Het blijkt dat het echte leven niet alleen de fysieke
geboorte is. Er is overvloedig leven. Ieder van ons is geboren als een
verloren zondaar die verlossing nodig heeft. Jezus verklaarde: “Ik ben
de deur; wie door Mij binnenkomt, zal behouden worden. Leven is niet
alleen het ontvangen van eeuwig leven, dat wij in Christus hebben,
maar een radicaal veranderd leven in het heden. Wij zijn toegetreden
tot het getal dergenen die voor eeuwig behouden zijn, en zijn nu
ingegaan in de groene weiden met onze Herder! Zo versta ik Jezus’
uitdrukking: “Hij zal in en uit gaan en weide vinden. Laten we de
gelegenheid koesteren om elke dag gemeenschap te hebben met de Herder
van onze zielen, door Zijn heilig woord!

Dominee D.M. Vinogradsky 12.04.22.
 

Geef een antwoord