11 november 2022

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

De vorige keer hebben we nagedacht over het natuurlijke zaaien en
oogsten. Vandaag kijken we naar het allegorische – geestelijk zaaien
en oogsten. “Wie vanuit het vlees naar zijn vlees zaait, zal verderf
oogsten, maar wie vanuit de geest naar de geest zaait, zal eeuwig
leven oogsten” (Galaten 6:8). Zullen we erop letten hoe we in de geest
zaaien? “Wie met tranen zaait, zal met vreugde oogsten; wie met geween
zaad draagt, zal met vreugde terugkeren, zijn schoven dragend”(Psalm
125:5,6).Zaaien met tranen is leven zonder valse zondige vreugde,
vleselijk genot. Het is ijver in een leven van gebed en persoonlijke
gemeenschap met God. Het is een dagelijkse waakzaamheid en strijd
tegen de zonde. Tranen van vreugde en tranen van verdriet worden vaak
vergoten. Vreugde als we succesvol zijn in de geestelijke strijd,
droefheid als we verslagen zijn. Geestelijk zaaien is zaaien in
tranen, bovendien gaat het door zolang we nog op aarde zijn, waar
onvermijdelijk een einde aan komt. De oogst van hen die in tranen
zaaien is een eeuwige vreugde. Het begon op de dag van onze bekering
tot Christus en zal doorgaan in de eeuwigheid, wanneer we van de Vader
zullen horen: “Gij trouwe en waarachtige dienstknecht, in wat weinig
gij getrouw waart, Ik zal u groot maken; ga in de vreugde van uw
meester” (Mattheüs 25:23).

Pastor D.M. 11.11.22.