11 juli 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

De vraag naar het wezen van de persoon van Jezus Christus, Zijn ware
natuur, verdient bijzondere aandacht. De status van de Verlosser van
de wereld moest bijzonder, ongeëvenaard en onvergelijkbaar zijn. En
zo was het! Dit is wat de Heilige Schrift ons vertelt. In het boek
Openbaring van Johannes de Evangelist lezen wij de woorden van de
Heer: “Ik ben de Alfa en Omega, het begin en het einde … Ik ben de
eerste en de laatste en leef; Ik was dood en leef eeuwig, Amen; en Ik
heb de sleutels van hel en dood” (Openbaring 1:8,17,18). Wat zegt dit
getuigenis ons anders dan over Zijn bijzondere status in deze
stoffelijke wereld; “Wiens uitgang is van den beginne, van eeuwige
dagen” (Micha); “Die het beeld is van de onzichtbare God, verwekt
vóór alle schepselen” (Kol.1 De Heilige Schrift zegt: “In Hem is
alles geschapen, in hemel en op aarde, zichtbaar en onzichtbaar;
hetzij tronen, hetzij heren, alles is door Hem en voor Hem geschapen”
(Kol.1:16; Joh.1:3; Efeziërs 1:2). Zo de Zoon van God het begin was
van het materiële universum, zal Hij ook het fysieke einde ervan
zijn. Dit is hoe ik de woorden begrijp – “Ik ben de eerste en de
laatste”. Wat betreft het wezen en de natuur van de tweede persoon van
de Godheid, de Zoon van God, is Hij niet geschapen vanaf het begin,
maar is Hij geboren uit de Ongeschapene (1 Johannes 2:14). Dit
betekent dat Hij een goddelijke natuur heeft. Het begin was slechts
Zijn fysieke incarnatie en het einde was Zijn fysieke dood en
glorierijke opstanding. Hij leeft dus eeuwig en heeft de sleutels van
hel en dood.

Dominee D.M. Vinogradsky11.07.22
 

Geef een antwoord