11 januari 2023 

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

Hoe kunnen we heiligheid van leven bereiken? Door onze natuurlijke
zondige natuur is dat onmogelijk! Alleen door het werk van Gods
genade, door de Heilige Geest. Zijn wezen in ons, na bekering, is een
objectieve realiteit. Apostel Paulus zegt: “In Hem bent ook u, die het
woord der waarheid, het evangelie van uw heil, gehoord hebt en in Hem
(Jezus Christus) geloofd hebt, verzegeld met de beloofde Heilige
Geest” (Еф.1:13). De Heilige Geest is die goddelijke substantie, die
in ons woont, waardoor wij “Gods wezen deelachtig zijn geworden”,
zoals de heilige Petrus uitlegt (2 Pet.1:4). Gods inwoning in ons is
de bron van ware kennis en heilige motieven. De apostel Johannes
omschrijft dit verschijnsel als “de zalving die gij van Hem ontvangen
hebt, blijft in u … deze zalving leert u alle dingen” (1 Johannes
2:27). Tenslotte wordt het gelouterde geweten, na berouw, de
goddelijke bewaker en het middel om de aanklacht van de Heilige Geest
waar te nemen, in het dagelijkse leven van een christen. Dat is het
resultaat van Zijn aanwezigheid in ons hart.

Pastor D.M. 11.01.23.