11 januari 2022

Geliefden van de Heere, vrede zij met u!

Alle gelovigen kennen de drieëntwintigste psalm van David: “De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken…”. Hoeveel bemoediging en troost brengt dit in ons leven, vooral wanneer wij door het dal van de schaduw des doods gaan!

Hoe, hoe gebeurt dit? Allereerst is het noodzakelijk dat we beseffen dat we Zijn kinderen zijn. Wij moeten vast geloven dat wij onder Zijn bescherming staan. Dat wij door Hem verlost zijn en dat Hij zorgt voor onze positie in de wereld.

Laten we denken aan de gelijkenis over de goede herder. Hij zei tot Zijn discipelen: “Ik ben de Goede Herder. De Goede Herder geeft zijn leven voor de schapen… Ik ken de Mijnen en de Mijnen kennen Mij” (Johannes 10:11,14). Christus gaf zijn leven en werd voor ons allen de deur naar het eeuwige leven. Als wij door die deur binnengaan en in Hem blijven, vinden wij altijd groene weiden (Psalm 22:2; Johannes 10:9). Zij verkwikken en sterken onze ziel in deze weerbarstige en verdorven wereld. Zij leiden ons op de paden van gerechtigheid, en zullen ons brengen naar de gewenste rustplaats welke is het eeuwige leven.

Zo zullen genade en barmhartigheid ons volgen al de dagen van ons leven op deze droevige aarde.

Dominee D.M. Vinogradsky 11.01.22

Geef een antwoord