11 februari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u!

We hebben vaak gesproken over Gods wil voor ons leven. Meer dan eens
hebben wij gezegd dat het goed, welgevallig en volmaakt is (Romeinen
12:2). Dit roept de vraag op: kan de Heere Zijn bedoelingen en Zijn
wil voor ons veranderen? Het antwoord op deze vraag hangt af van een
juiste essentie van het wezen van de Heilige God, Zijn soevereine
recht en orde over de wereld. De verkeerde opvatting impliceert dit:
God schiep de wereld en stelde de wetten vast volgens welke alles tot
stand komt; strikt determinisme, oftewel de wet van oorzaak en gevolg!
 Hieruit volgt dat alles in de wereld geprogrammeerd is en dat de
wereld als een uurwerk loopt. God grijpt niet in in de loop van de
geschiedenis. Dat is niet waar. De mens is dan overgeleverd aan de
blinde krachten van het lot en het noodlot (puur fatalisme). Niets in
de wereld en in het lot van de mens kan worden veranderd. Deze
opvatting is volkomen in strijd met de Schrift, die zegt: “de mannen
van bloed en bedrog zullen nog niet de helft van hun dagen bereiken”
(Psalm 55:24). Wat valt daar op te zeggen? Is het niet waar? Hoeveel
voorbeelden van het leven voor onze ogen bevestigen deze waarheid.
Prediker spoort aan: “Prediker 7:17 Wees niet al te goddeloos en wees
niet al te dwaas. Waarom zou u sterven vóór uw tijd?” (Prediker
7:17). Hoeveel sterfgevallen voor onze ogen zijn “in de verkeerde
tijd”.
Wie is de schuldige? Laten we proberen deze vraag te beantwoorden. 

Dominee D.M. Vinogradsky 11.02.22.

Geef een antwoord