11 april 2022

Geliefde van God – vrede zij met u!

Denken over de plaats van God, dat Hij op de Hoogten is, geeft de
indruk dat Hij onbereikbaar is. Dat is hij niet!  God, “is niet ver
van een ieder van ons” (Handelingen 17:27). De oude belofte luidde:
“Ik zal in hen (de mensen) wonen en in hen wandelen; en Ik zal hun God
zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn” (2 Korintiërs 6:16). Dus,
het uitverkoren volk van Israël was bij God. Zij wandelden met Hem.
De tabernakel der samenkomst en daarna de tempel van de Heere waren
symbolen hiervan, van Zijn aanwezigheid. Het was ook een type van de
nieuwe relatie van God met de mensheid. 

De Heere sprak door de profeet Jeremia: “Het verbond, dat Ik met het
huis Israëls maken zal na die dagen, spreekt de Heere: Ik zal Mijn
wet in hun binnenste leggen, en in hun harten zal Ik die schrijven; en
Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn” (Jer.31:33).
Door de profeet Ezechiël vervolgt de Here: “En Ik zal u een nieuw
hart geven, en een nieuwe geest zal Ik u geven; en Ik zal het hart van
steen uit uw vlees wegnemen, en u een hart van laken geven”(Ezechiël
36:26). Is dit niet de nieuwe geboorte van de Heilige Geest, in
Christus Jezus. Is dit niet de vervulling van de oude profetie: “Zie,
naar wie Ik zal kijken: naar hem die nederig is en gebroken van geest,
en bevend op Mijn woord” (Jesaja 66:2).

Waarlijk, de Heer leeft met hen die gebroken en verootmoedigd zijn
door de Geest! (Jesaja 57:15).

Dominee D.M. Vinogradsky 11.04.22.

Geef een antwoord