10 maart 2023   

Geliefden van God – vrede zij met u! 

Bij het lezen van de Heilige Schrift kan een christen niet anders dan
aan het verleden denken, het heden overdenken en naar de toekomst
kijken. Apostel Paulus schreef: “Daarom hebben wij, gerechtvaardigd
door het geloof, vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door wie
wij ook door het geloof toegang hebben tot die genade waarin wij staan
en ons verheugen in de hoop op de heerlijkheid van God” (Rom. 5:1,2).
Het verleden zonder Christus is voor ieder van ons zondig geweest, en
alleen het geloof in de verzoening van de zonden door Jezus heeft ons
rechtvaardiging en vrede met God gebracht. Het heden van de christen
is dus goddelijke vrede, vrede van het hart en de vreugde van de
verlossing. Wat de toekomst betreft, zo leven wij in de hoop op de
heerlijkheid van God, want: “het oog heeft het niet gezien, het oor
heeft het niet gehoord en het is niet tot het hart van de mens
doorgedrongen, wat God bereid heeft voor degenen die Hem liefhebben”
(1 Kor. 2:9). 

Pastor D.M. 10.03.23