10 maart 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

We spraken over het feit dat de kinderen van God niet alleen het voorrecht hebben om kinderen van God genoemd te worden, maar ook om kinderen van God te zijn. (1 Johannes 3:1).

Laten we er rekening mee houden – wij, zoals het volk van Israël, terwijl we naar het land van belofte gaan, zijn ook onderhevig aan het gevaar van verleidingen op het pad des levens. Ja, de genade van God vergezelt ons, maar verzoekingen volgen ons bij elke stap. Zolang we in het vlees zijn, zal de duivel ons verleiden in zaken van het materiële leven. Hij zal ons zijn prioriteiten aanbieden – meer voor het lichaam zorgen dan voor de geest. Het lichaam moet aangenaam zijn, en hiervoor heb je geld nodig. Besteed zoveel mogelijk tijd aan het verwerven van financiële middelen. Erger nog, als we verslaafd zijn aan de dorst naar verrijking. Maar de reikwijdte van de verleidingen van de duivel is hier niet toe beperkt. Hoeveel gevaren op het gebied van moraliteit als we materieel welzijn hebben. Het bevordert soms en leidt tot ontucht en verdorvenheid.

Moge de Heer ons beschermen tegen dit alles. Laten we meer tijd besteden aan de zorg voor de ziel, het onvergankelijke, het eeuwige. Laten we waakzaam en nuchter blijven. Laten we rekening houden met de waarschuwing van de apostel: “… wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt.” (1 Korintiërs 10:12).

Pastor D.M.10.03.22.

Geef een antwoord