10 januari 2022

Geliefden van de Heere, vrede zij met u!

Het is vreemd, maar tegenwoordig ontmoeten we mensen die zegen: “Als ik God zou zien, zou ik in Hem geloven.” Hoeveel doen zij ons niet denken aan Filippus, die eens zei: “Heere, toon ons de Vader en het is genoeg voor ons” (Johannes 14:8)

In dergelijke gevallen moet u weten dat er altijd waarheden zijn waarvoor geen bewijs nodig is. Zonder “oorzaak” kan er ook geen “gevolg” zijn. Deze twee zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De reden voor een verschijnsel wordt vaak niet gezien. We zien alleen het gevolg, het resultaat.

God, en alleen God de Schepper is de oorzaak van de schepping, Hij is de oorsprong. Deze waarheid hangt niet af van mijn waarneming. Als we over de gevolgen discussieren zien we de gevolgen van een onzichtbare oorzaak, zoals de apostel Paulus ooit zei: “Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien…” (Romeinen 1:20)

Om dit onbegrip weg te nemen, werd de Zoon van God naar de aarde gezonden. Toen hij Hem ontmoette, getuigde Johannes de Doper: “Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.” (Johannes 12:45).

Hoe gelukkig zijn wij, die eens Jezus hebben ontmoet en in Hem niet alleen onze Heiland hebben gezien, maar ook de Vader, “Die woont in een ongenaakbaar licht, dat geen mens heeft gezien of kan zien.”

Eer en eeuwige kracht voor Hem! Amen!

Dominee D.M. Vinogradsky 10-01-2022

Geef een antwoord