10 februari 2023 

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

Wie noemt de Schrift een rechtvaardig mens? Dit is een veel
voorkomende definitie in de Bijbel. Volgens welke criteria moet het
worden toegepast? We moeten meteen opmerken dat dit niet betekent dat
een rechtvaardig mens een zondeloos mens is. In Spreuken staat: “De
rechtvaardige zal zevenmaal vallen en opstaan, maar de goddeloze zal
in het verderf storten” (Pr. 24:16). Ik denk dat het kenmerk van een
rechtschapen man een eerlijke houding tegenover alles is. Hij is
eerlijk, rechtvaardig en haat leugens. Als hij valt, staat hij op en
maakt geen excuses. Hij is streng en eerlijk over zichzelf. Hij
evalueert zijn daden correct en is niet beschaamd om schuld te
bekennen. Laten we niet vergeten: “…De Heer is rechtvaardig, Hij
heeft de waarheid lief; Zijn aangezicht ziet de rechtvaardigen aan”
(Psalm 10:7). 

Pastor D.M. 10.02.23