10 augustus 2022

Geliefde van God – vrede zij met u!

De vorige keer bespraken we dat wanneer we de zonden van anderen opmerken, we hen niet onmiddellijk moeten veroordelen, maar veeleer goed in ons hart moeten kijken. Wij zijn allen onvolmaakt en zondigen vaak in gedachten of in daden. Het is veel nuttiger om onszelf te beoordelen. Hoe? Door onze intenties en daden te onderzoeken. Welke motieven drijven ons om dit of dat te doen. Als onze motieven onzuiver, zondig zijn, zullen zij ons zeker tot zonde brengen. We moeten niet hypocriet, egoïstisch of verwaand zijn als we iets doen. Ik herinner aan de woorden van de H. Paulus tot de Thessalonische Kerk: “…wij hebben nooit woorden van vertedering tot u gericht, zoals u weet, noch soorten van zelfzuchtigheid: God is onze getuige! Wij zoeken geen roem van mensen, niet van u en niet van anderen…”(1 Thess. 2:5-6). Hier is een voorbeeld van waar christendom. Het is best nuttig om jezelf te beoordelen, niet om jezelf te hoog in te schatten. Het is beter te onderwaarderen; deze aanpak zal ons behoeden voor ijdelheid en verwaandheid. Laten we ons oefenen in nederigheid en minachting. Een voorbeeld zou kunnen zijn de uitspraak van Johannes de Doper over Jezus, toen hem werd gezegd dat Degene die hij doopte – “…doopt, allen gaan tot Hem”. Johannes antwoordde: “Hij moet groeien, maar ik moet afnemen”(Johannes 3:26,30). Laat deze voorbeelden uit het Nieuwe Testament voor ons een leidraad zijn in onze omgang met elkaar.

Dominee D.M. 10.08.22

Geef een antwoord