1 mei 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

De week van Pasen volgens de Juliaanse kalender is in Oekraïne ten
einde. 
Wij willen u nogmaals herinneren aan de betekenis van de verrijzenis
voor ons christenen. Laten we u eraan herinneren dat het feit van de
opstanding de basis is van het christelijk geloof!  Het toont de
goddelijke aard van de Verlosser, de Messias. Paulus begint zijn brief
aan de Romeinen met de verklaring dat Jezus Christus “… de Zoon van
God geworden is in kracht, in een heilige geest, door de opstanding
uit de doden…” (Romeinen 1:4). Dit is de voornaamste betekenis van
de opstanding voor de gehele mensheid. Het is de garantie van
rechtvaardiging en vergeving van zonden, rechtvaardiging en vergeving
van zonden (Romeinen 4:25). De opstanding is het fundament van de hoop
van de christen. “Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en
wederopgestaan is, zal God ook hen, die in Jezus gestorven zijn, met
Hem doen opstaan”(1 Thess. 4:14).

De opstanding van Jezus Christus is dus de garantie van onze
opstanding in een onvergankelijk lichaam. In zijn brief aan de
Korinthiërs schreef Paulus: “Want dit vergankelijke moet
onverderfelijkheid worden, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid
worden… Dood! Waar is je angel? Hel – waar is je overwinning? God
zij dank, die ons de overwinning heeft gegeven door onze Heer, onze
Jezus Christus!!!( 1 Korintiërs 15:53, 55, 57).

Amen!

Dominee D.M. Vinogradsky 2.05.22

Geef een antwoord