1 januari 2023

Gelukkig Nieuwjaar – 2023 !

“Een rustig feestelijk uur.
Het jaar is voorbij, het jaar is voorbij…
Een nieuw jaar dat de Almachtige ons geeft.”
( Russische liedbundel lied 612).

Wat betekent het voor ons?
“…Het heil is ons nu nader dan toen wij geloofden” (Rom.13:11).
Vrienden, ik groet u met heel mijn hart en feliciteer u met de
langverwachte VREDE! Laten we elke dag zoeken naar een ontmoeting met
Hem die ons kan en wil verrijken met alle vrede, door het eeuwige
Woord!
“Het jaar is voorbij, dichterbij het huis, dichterbij de ontmoeting
met de Vader. Vriend zing! Dichterbij is de eeuwige rust!”

Dominee D.M. Vinogradsky 1 januari 2023