1 februari 2023 

Geliefden van God – vrede zij met u!

We kennen allemaal het gevoel van woede. In zowel het Oude als het
Nieuwe Testament vinden we de volgende waarschuwing: “…wanneer u
boos bent, wordt dan niet boos…” (Psalm 4:5; Efeziërs 4:26). Dus
wat is woede en wat is het verband met zonde? Woede is meestal een
reactie op het kwaad! De Schrift spreekt veel over Gods rechtvaardige
toorn als het loon van de zonde! Gods toorn is altijd gerechtvaardigd
omdat de Heer alleen “gerechtigheid en oordeel” werkt (Psalm 102:6).
Dit is niet het geval met menselijke toorn. Daarom zegt de apostel
Jakobus: “…laat ieder mens traag zijn tot toorn, want de toorn van
de mens werkt de gerechtigheid van God niet” (Jakobus 1:19-20). De
apostel Paulus dringt er ook op aan: “Wanneer u boos bent, zondig dan
niet, laat de zon niet ondergaan in uw boosheid, en geef geen plaats
aan de duivel”(Ef.4:27). Ja, het gedane kwaad kan gevoelens van woede
veroorzaken, het is legitiem. Maar we moeten niet verontwaardigd,
verontwaardigd, geïrriteerd en boos zijn.

Pastor D.M. 1.02.23.