1 december  2022

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

In zijn gevangenschap schreef Paulus in een brief aan de Filippenzen:
“Voor mij is het leven Christus, maar de dood is winst” (Fil. 1:21).
Een buitengewone geloofsbelijdenis. Als je deze regels leest, verbaas
je je over de houding van Paulus ten opzichte van het vraagstuk van de
dood. De dood is een aanwinst! Als ieder van ons overliep van zo’n
gevoel en vertrouwen, dan zou het leven ook een gemakkelijke wandeling
lijken, op weg naar een gezegende eeuwigheid. Verder zegt de apostel:
“… beide dingen trekken mij aan: ik heb het verlangen ontbonden te
worden en met Christus te zijn, omdat het onvergelijkbaar beter is, en
in het vlees te blijven is voor u noodzakelijker” (Fil.1:23-24). Merk
op wat een weloverwogen en gezonde redenering. Hij begrijpt dat alles
volgens Gods wil zal verlopen, hoewel hij die nu nog niet kent. Maar
hij is op alles voorbereid. Dit is de gemoedstoestand waarin elke
christen altijd moet verkeren. Laten we er naar streven!

Dominee D.M. 30.11.22.