1 augustus 2022

Geliefde van God – vrede zij met u!

Het bestaan van één God, over wie de Bijbel spreekt, impliceert één enkel geloof in Hem; maar in werkelijkheid komen wij een veelheid van geloven, denominaties en kerkgenootschappen tegen. Wij christenen erkennen het gezag van de Bijbel en belijden de drie-enige God – de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wat het geloof betreft – er is maar één reddend geloof! Dit geloof moet persoonlijk zijn. Het wordt niet geërfd, maar door ieder van ons zelfstandig opgenomen. De mens is begiftigd met intelligentie – een aangeboren aanleg tot geloof. Wanneer de Heilige Geest onze geest en wil beïnvloedt, aanvaarden of verwerpen wij het voorwerp van het reddend geloof – de Zoon van God, de beloofde Messias, de Verlosser van de wereld. Hij is het verzoenend offer: “Om onze overtredingen is Hij verwond, om onze ongerechtigheden is Hij gekneusd… de Heere heeft de zonden van ons allen op Hem gelegd” (Jesaja 53:5,6). Tenslotte is het reddend geloof een levend geloof; het brengt heilige vruchten voort in het leven. De apostel Jakobus zegt: “Want gelijk het lichaam zonder de geest dood is, alzo is het geloof zonder werken dood” (Jakobus 2:26).

Dominee D.M. Vinogradsky 1.08.22.

Geef een antwoord