1 februari 2023 

Posted on februari 1, 2023Categories overdenking

Geliefden van God – vrede zij met u! We kennen allemaal het gevoel van woede. In zowel het Oude als het Nieuwe Testament vinden we de volgende waarschuwing: “…wanneer u boos bent, wordt dan niet boos…” (Psalm 4:5; Efeziërs 4:26). Dus wat is woede en wat is het verband met zonde? Woede is meestal een reactie op het kwaad! De Schrift spreekt veel over Gods rechtvaardige toorn als het loon van de zonde! Gods toorn is altijd gerechtvaardigd omdat de … Continue reading “1 februari 2023 “

30 januari 2023 

Posted on januari 30, 2023Categories overdenking

Geliefden van God – vrede zij met u! Ik wil graag mijn gedachten delen over gemoedsrust – is het goed? Ik antwoord meteen: het hangt ervan af wanneer! De apostel Johannes schreef: “… hierdoor weten wij dat wij uit de waarheid zijn, en dat wij ons hart voor Hem stilhouden; want als ons hart ons veroordeelt, hoeveel te meer dan God, want God is groter dan ons hart en weet alles” (1 Johannes 3:19-20). Vrede van hart is goed als … Continue reading “30 januari 2023 “

27 januari 2023 

Posted on januari 27, 2023Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! Terugkomend op de beschouwing over de houding van christenen tegenover hun vijanden, merken wij op dat de goddelijke rechtvaardigheid een rechtvaardige vergelding voor het kwaad vereist, en deze vergelding moet aan God zelf worden overgelaten. Laten we het voorbeeld van Jezus Christus nemen – “…gewond zijnde, schold Hij niet tegen elkander; lijdende heeft Hij niet gedreigd, maar overgeleverd aan de rechtvaardige rechter” (1 Petrus 2:23). Laten we ook de raad van … Continue reading “27 januari 2023 “

25 januari 2023 

Posted on januari 25, 2023Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! Het moreel onovertroffen onderwijs van Jezus Christus in de Bergrede. Het culmineert in de houding van de mens tegenover zijn vijanden. Christus zei: – “Je hebt gehoord dat er gezegd is: ‘Heb je naaste lief en haat je vijand. Maar ik zeg: hebt uw vijanden lief, zegent hen die u haten, doet goed aan hen die u haten en bidt voor hen die u hatelijk behandelen en vervolgen” (Matteüs 5:43,44). Met … Continue reading “25 januari 2023 “

23 januari 2023 

Posted on januari 23, 2023Categories overdenking

Geliefden van God – vrede zij met u!  In een wereld vol kwaad, zonde en tegenspoed kan het moeilijk zijn om kalm te blijven en op de Heer te vertrouwen. In zulke gevallen is het nuttig de vermaning van Paulus in herinnering te brengen: “Zij die God liefhebben, die tot Hem geroepen zijn. Dat alle dingen meewerken ten goede voor hen die God liefhebben, voor hen die naar zijn voornemen geroepen zijn” (Romeinen 8:28). Wij zijn het gemakkelijk eens met … Continue reading “23 januari 2023 “

20 januari 2023 

Posted on januari 20, 2023Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! Laten we eens kijken naar de christelijke leer van de verlossing zoals neergelegd in één vers in de brief aan de Romeinen. Er staat: “Als u met uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en in uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden” (Rom. 10:9). De twee hoofdpunten zijn geloof en belijdenis. Paulus zegt verder: “Want met het hart geloven zij tot … Continue reading “20 januari 2023 “

18 januari 2023 

Posted on januari 18, 2023Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! Toen de bekeerlingen op de Pinksterdag zich herinnerden wat het betekende om in de Heer te zijn, gaven zij, naast verdieping in het onderwijs van de apostelen en voortdurende gemeenschap met elkaar in de gemeente, groot belang aan het gebed.(Handelingen 2:42). Bidden is een direct contact van de menselijke geest met de Heilige Geest. In dergelijke gevallen heeft een tijd van gebedscommunicatie “achter gesloten deuren” bijzondere waarde. Christus leerde: “Maar gij, … Continue reading “18 januari 2023 “

16 januari 2023 

Posted on januari 16, 2023Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! Vertoeven in de Heer betekent niet alleen het dagelijks lezen van de Heilige Schrift, maar ook regelmatige kerkelijke gemeenschap van Gods kinderen, in de eenheid des harten. De apostel Johannes vermaant: “…maar als wij in het licht wandelen (d.w.z. in de Heer blijven), hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde” (1 Johannes 1:7). Het bijwonen van erediensten, het samenzijn met … Continue reading “16 januari 2023 “

De ambulance is er!

Posted on januari 13, 2023Categories overdenking

dominee-dm-vinogradsky.email-provider.eu/web/vkazcuwtui/rtuqmulwda/xyzcwfepw6/jkldpiyopc Nieuwsbrief Stichting Help Zhitomir Bekijk de webversie [https://stichting-help-zhitomir.email-provider.eu/web/5b9anj5rz3/ch4wiam42e] [http://www.helpzhitomir.nl] Dank voor de ambulance! MEDE DANKZIJ UW HULP HEBBEN WIJ EEN VOLLEDIG UITGERUSTE EN DIRECT INZETBARE AMBULANCE AAN KUNNEN SCHAFFEN. Vorige week kregen wij een noodaanvraag voor een ambulance voor de regio Bachmut. Rond Bachmut wordt momenteel hard gevochten. Nadat wij deze noodkreet met onze donateurs gedeeld hadden, werd er massaal gereageerd waardoor wij snel deze volledig uitgeruste amulance konden aanschaffen. HIERVOOR ONZE HARTELIJKE DANK! Deze ambulance wordt gereed gemaakt … Continue reading “De ambulance is er!”

13 januari 2023 

Posted on januari 13, 2023Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! De laatste tijd hebben we veel nagedacht over de woning van de Heer in ons. Opdat Zijn inwoning effectief en blijvend zou zijn, moeten wij bedenken dat de Heer in ons is door de Heilige Geest; en inwoning in Hem is het contact van de menselijke geest met de Geest van God die ons inwoont, op het moment van de wedergeboorte. Laten we niet vergeten hoe dit gebeurde met hen die … Continue reading “13 januari 2023 “