11 november 2022

Posted on november 11, 2022Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! De vorige keer hebben we nagedacht over het natuurlijke zaaien en oogsten. Vandaag kijken we naar het allegorische – geestelijk zaaien en oogsten. “Wie vanuit het vlees naar zijn vlees zaait, zal verderf oogsten, maar wie vanuit de geest naar de geest zaait, zal eeuwig leven oogsten” (Galaten 6:8). Zullen we erop letten hoe we in de geest zaaien? “Wie met tranen zaait, zal met vreugde oogsten; wie met geween zaad … Continue reading “11 november 2022”

9 november 2022

Posted on november 9, 2022Categories overdenking

Geliefden van God – vrede zij met u! Vaak horen we het bekende gezegde: “Wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten”. Maar wist je dat het door Paulus werd gebruikt in zijn brief aan de Galaten. Het luidt: “Laat u niet misleiden: met God wordt niet gespot. Wie in zijn vlees zaait, zal verderf oogsten, en wie in de Geest zaait, zal eeuwig leven oogsten” (Gal.6:7-8). Het blijkt dat er twee zaaien en twee oogsten zijn. Het eerste … Continue reading “9 november 2022”

7 november 2022

Posted on november 7, 2022Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! Toen ik het Evangelie las, viel me de volgende tekst op: “Wie in Hem (Jezus Christus) gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God” (Johannes 3:18). “Reeds veroordeeld” is een uitdrukking die me aan het denken zette. Hoezo? Misschien hoort iemand voor het eerst over Jezus Christus, dat Hij in de wereld kwam als … Continue reading “7 november 2022”

4 november 2022

Posted on november 4, 2022Categories overdenking

Geliefden van God – vrede zij met u! De relatie van de mens met God is vanaf het begin van de val bepaald door offers. In de openingspagina’s van de Bijbel lezen we: “…enige tijd later bracht Kaïn een offer van de vruchten van de aarde aan de Heer. En Abel bracht ook van de eerstgeborene van zijn kudde…”(Genesis 4:3-5). Het is geen toeval dat de offers ontstonden met de komst van de zonde in de wereld. Een gevoel van … Continue reading “4 november 2022”

2 november 2022

Posted on november 2, 2022Categories overdenking

Geliefden van God – vrede zij met u! Het doel van Jezus Christus’ komst naar de wereld was om mensen met God te verzoenen. God heeft altijd van zijn schepping gehouden. Zijn natuur is LIEFDE; en het initiatief tot verzoening komt van Hem! Soms horen we de tegenwerping: “Ik heb nooit ruzie gehad met God”. Ja, misschien heb je nooit verschrikkelijke zonden begaan – moord, roof, enz. Maar ieder van ons is vanaf zijn geboorte vatbaar voor slechte daden. Apostel … Continue reading “2 november 2022”

31 oktober 2022

Posted on oktober 31, 2022Categories overdenking

Geliefden van God – vrede zij met u! De Heilige Schrift, de Bijbel, werd aan de mensheid gegeven om het mysterie van de schepping en het eeuwige leven te ontdekken. Christus zei ooit: “Bestudeer de Schriften, want gij denkt dat gij daardoor eeuwig leven hebt, en zij getuigen van Mij”(Johannes 5:39). Laten we onze aandacht richten op twee teksten die voldoende zijn om de waarheid te bevestigen van redding en eeuwig leven door de Messias die God heeft gezonden – … Continue reading “31 oktober 2022”

28 oktober 2022

Posted on oktober 28, 2022Categories overdenking

Geliefden van God – vrede zij met u! Laten we, nu we blijven nadenken over de verschillende wegen van het leven, ons concentreren op het smalle pad, het pad van waarheid, goedheid en leven. Christus zei: “…Ik ben de weg, de waarheid en het leven…” (Johannes 14:6). Dit is de weg van verzoening van de zondige mens met God. De enige manier, door het offer van Golgotha van Jezus Christus. De zonde van de mens heeft de toegang tot de … Continue reading “28 oktober 2022”

26 oktober 2022

Posted on oktober 26, 2022Categories overdenking

Geliefden van God – vrede zij met u! Het beeld van de wereld is dubbelzinnig, met een grote verscheidenheid aan economische, politieke, sociale, culturele en religieuze systemen. In werkelijkheid zijn er echter slechts twee perspectieven op het leven, slechts twee wegen: de weg van het goede, de waarheid en het leven en de weg van het kwade, de leugen en de dood. Christus zegt: “Gaat in door de nauwe poort; want de poort is wijd en de weg is gemakkelijk … Continue reading “26 oktober 2022”

24 oktober 2022

Posted on oktober 24, 2022Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! De kwestie van Jezus’ verraad verdient enige reflectie. Bij de verkiezing van de twaalf was Judas Iskariot, “die toen een verrader werd” (Lucas 6:16), een van de uitverkorenen onder de vele discipelen die Hem volgden. Dit roept de vraag op – waarom werd hij door Jezus gekozen? Ik heb geen antwoord op die vraag! Het lijkt erop dat dit Gods voorzienigheid was. De reden waarom Judas verraad pleegde, staat in de … Continue reading “24 oktober 2022”

22 oktober 2022

Posted on oktober 22, 2022Categories overdenking

Geliefden van de Heere – vrede zij met u! Een paar woorden over de onzichtbare God: “Niemand heeft ooit God gezien…” “en niet kan zien” (Johannes 1:18; 1 Timoteüs 6:16). Dit zijn twee getuigenissen van openbaringen over God in het Nieuwe Testament. Het eerste zijn de woorden van Johannes de Doper, het tweede zijn de woorden van de apostel Paulus. Let wel, de openbaring dat God onzichtbaar is, werd aan de mensheid gegeven in het Oude Testament. Toen Mozes vroeg … Continue reading “22 oktober 2022”