12 februari 2022

Posted on februari 12, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 12 februari 2022

Geliefde van God, vrede zij met u! Voortgaande op het gesprek van gisteren, moet ik zeggen dat de mens in de wereld geen pion is op een schaakbord, die de speler herschikt zoals hij wil. Hij is zowel de volger als de leider. Geleid door de wil en de voorzienigheid van God, geleid door zijn eigen wil. Dit is een paradoxaal fenomeen! Het is moeilijk te bevatten met ons beperkte verstand, maar het is waar!  We moeten de juiste kijk … Continue reading “12 februari 2022”

11 februari 2022

Posted on februari 11, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 11 februari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u! We hebben vaak gesproken over Gods wil voor ons leven. Meer dan eens hebben wij gezegd dat het goed, welgevallig en volmaakt is (Romeinen 12:2). Dit roept de vraag op: kan de Heere Zijn bedoelingen en Zijn wil voor ons veranderen? Het antwoord op deze vraag hangt af van een juiste essentie van het wezen van de Heilige God, Zijn soevereine recht en orde over de wereld. De verkeerde opvatting impliceert dit: … Continue reading “11 februari 2022”

10 februari 2022

Posted on februari 10, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 10 februari 2022

Geliefde van God, vrede zij met u! Dat “het voor de mens bestemd is eenmaal te sterven”, lijdt geen twijfel. Wat betreft de tweede helft van het vers (Hebreeën 9:27) – “…en dan het oordeel”, dat ontkennen velen. Zij denken dat zij niet degenen zijn waar het om gaat. Oordeel en straf voor de zonden ontvangt een mens nu al, in het leven en zelfs in de dood! Laten we terugdenken aan het verhaal van de zonde en de dood … Continue reading “10 februari 2022”

9 februari 2022

Posted on februari 9, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 9 februari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u! De eerste hoofdstukken van het boek Handelingen vertellen over het begin van de prediking van het Evangelie, na de Hemelvaart van Jezus Christus. Het bevat de eerste twee preken van de apostel Petrus. De eerste was op de dag van de Pinksterdag, d.w.z. de nederdaling van de Heilige Geest op de apostelen. Dit alleen al toont het belang aan van de Heilige Geest bij de prediking van het Evangelie. Laten we kijken … Continue reading “9 februari 2022”

8 februari 2022

Posted on februari 8, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 8 februari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u! Let eens op de eerste woorden van de prediking van de apostel Petrus tot de heidenen, in het huis van Cornelius: “Waarlijk, ik weet, dat God niet ongenegen is, maar dat in elk volk, dat Hem vreest en in gerechtigheid wandelt, Hem welbehaaglijk is” (Handelingen 10:34). Dit wordt verklaard aan de Israelieten, die van kindsbeen af te horen kregen dat zij een bijzonder volk waren, door God uitverkoren, bevoorrecht. Dat is waar, … Continue reading “8 februari 2022”

7 februari 2022

Posted on februari 7, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 7 februari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u! De vorige keer spraken we over Gods belofte met betrekking tot vergeven van zondaars in het Oude Testament. De wet van vergelding, namelijk “dood voor zonde”, die in Eden werd afgekondigd, is niet herroepen, en is nog steeds van kracht. De zin “gij zijt stof en tot stof zult gij wederkeren” (Genesis 3:19) wordt altijd vervuld. Maar de offers van het schuldoffer en het zondoffer waren volgens de wet van Mozes onvolmaakt, … Continue reading “7 februari 2022”

5 februari 2022

Posted on februari 5, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 5 februari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u! God is getrouw in zijn beloften. Ja, door ongehoorzaamheid en omgang met het kwaad, werd de mens lichamelijk sterfelijk. De trouw van God is echter niet om de onsterfelijke ziel van de zondaar te vernietigen. Dit is waar de belofte van vergeving in beeld komt die eeuwig leven brengt. Het effect van deze belofte is niet zonder menselijke tussenkomst. Toen de Heere, ter vervulling van zijn belofte, door Mozes tot het volk … Continue reading “5 februari 2022”

4 februari 2022

Posted on februari 4, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 4 februari 2022

Geliefde van God, vrede zij met u!  Iedereen die op deze wereld komt, heeft te maken met het lot van leven en dood. Het leven is een onschatbaar geschenk van God. De dood is een ongewenst maar onvermijdelijk verschijnsel. De dood, welke is vergelding. De apostel Paulus  geeft de volgende definitie: “Het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus” (Romeinen 6:23). Deze onveranderlijke wet van God wordt al … Continue reading “4 februari 2022”

3 februari 2022

Posted on februari 3, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 3 februari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u! Een kostbaar juweel in Jezus’ arsenaal van morele leringen is de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar (Lucas 18:9-14). Het onthult, op de best mogelijke manier, de innerlijke wereld van de mens. Het zegt ons welke gedachten en gevoelens in de biddende persoon de overhand moeten hebben. Merk op dat Christus de Farizeeër of de tollenaar niet veroordeelde; Hij zei alleen: “Deze man (de tollenaar) gerechtvaardigd terug ging naar zijn huis, … Continue reading “3 februari 2022”

2 februari 2022

Posted on februari 2, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 2 februari 2022

Geliefde van de Heer, vrede zij met u! Een serieuze vraag die ieder van ons zal moeten beantwoorden: wie is mijn meester?  De apostel Paulus gaf eens een les over dit onderwerp. In zijn brief aan de Romeinen schreef hij: “Weet gij niet, dat gij, aan wie u als knechten gegeven zijn om te gehoorzamen, slaven zijt, aan wie gij gehoorzaamt, hetzij aan de zonde tot de dood, hetzij aan de gehoorzaamheid tot de gerechtigheid? Vanaf de dag van de … Continue reading “2 februari 2022”