Zij hebben hulp nodig!

Posted on februari 28, 2023Categories overdenking

dominee-dm-vinogradsky.email-provider.eu/web/vkazcuwtui/uc4ijhf2xp/xyzcwfepw6/jkldpiyopc Nieuwsbrief Stichting Help Zhitomir Bekijk de webversie [https://stichting-help-zhitomir.email-provider.eu/web/5b9anj5rz3/2a4ub4sdeo] [http://www.helpzhitomir.nl] ZIJ HEBBEN DRINGEND UW HULP NODIG! [https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=5teJluhCmMJqDOUybK7wzed7gIXJjYg1] [https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=LlzBY1GtgdnWUbceGZx4CRnK8VOIbCkk] Groot tekort aan bloedstelpende middelen. Vanmorgen bereikte ons een noodkreet vanuit Bachmut met betrekking tot medicijnen en dan met name bloedstelpende middelen voor voor eerste hulp bij verwondingen. Zoals u vanmorgen in de media heeft kunnen lezen, is het op dit moment zeer spannend bij Bachmut. De Russen voeren heftige aanvallen uit om door de Oekrainsche linies te kunnen breken. Dit gaat … Continue reading “Zij hebben hulp nodig!”

27 februari 2023 

Posted on februari 27, 2023Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! Ik denk na over de tekst van het boek Numeri: “De Heer is lankmoedig en barmhartig, vergeeft ongerechtigheid en overtreding en laat niet ongestraft” (Numeri 14:18). God is een vergevingsgezinde God, maar Hij blijft niet ongestraft! Hoe moet dit begrepen worden? Hoe gaat vergeving samen met straf?  Het lijkt erop dat vergeving ons vrijmaakt van straf. Ik durf een suggestie te doen. Geen enkele menselijke daad, zelfs geen woord of gedachte, … Continue reading “27 februari 2023 “

24 februari 2023 

Posted on februari 24, 2023Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! Christus vertelde eens de volgende gelijkenis: “Welke koning, die ten strijde trekt tegen een andere koning, gaat niet eerst zitten en overweegt of hij met tienduizend man sterk genoeg is om stand te houden tegen hem die met twintigduizend man tegen hem komt? Of anders stuurt hij, terwijl hij nog ver weg is, een gezantschap naar hem toe om vrede te vragen” (Lucas 14:31). Wat wil de Heer tegen ieder van … Continue reading “24 februari 2023 “

22 februari 2023 

Posted on februari 22, 2023Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! De prachtige groet die we in alle brieven van de apostel Paulus vinden luidt: “Genade en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus” (Gal. 1:3). Het geschenk van de genade van de Vader komt tot uitdrukking in het offer van de Zoon van God, “Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou bevrijden uit de tegenwoordige boze tijd” (Gal. 1, 4). Hoe zouden we niet … Continue reading “22 februari 2023 “

20 februari 2023 

Posted on februari 20, 2023Categories overdenking

Geliefden van God – vrede zij met u! Het is heel belangrijk voor een christen om een zuiver geweten te hebben. Apostel Petrus spoort aan: “…heb een goed geweten…” (1 Petrus 3:16). Waarom is dit zo belangrijk? Paulus schreef eens bij wijze van voorbeeld: “… met geloof en een goed geweten, dat sommigen verloochend hebben, hebben zij schipbreuk geleden” (1 Tim. 1:19). Het geweten is Gods bewaker en als wij wakker zijn signaleert het altijd een zondig gevaar. Hoe belangrijk … Continue reading “20 februari 2023 “

Blijft u helpen?

Posted on februari 18, 2023Categories overdenking

dominee-dm-vinogradsky.email-provider.eu/web/vkazcuwtui/nbnkn29f9m/xyzcwfepw6/jkldpiyopc Nieuwsbrief Stichting Help Zhitomir Bekijk de webversie [https://stichting-help-zhitomir.email-provider.eu/web/5b9anj5rz3/wivakf3imp] [http://www.helpzhitomir.nl] BLIJFT U ONS HELPEN? [https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=iAqTueXJVk9NFrwLQwnQufhtvKgUFQ31] [https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=iAqTueXJVk9NFrwLQwnQufhtvKgUFQ31] BLIJFT U HELPEN? De eerste maanden van het jaar hebben we alweer een aantal trailers vol hulpgoederen naar Oekraïne kunnen sturen. Helaas blijft Rusland doorgaan met  aanvallen op belangrijke energie-systemen. Ook afgelopen week was Oekraïne weer doelwit van massale raketaanvallen. Komende week zal er weer een vrachtwagen vertrekken naar onze partner in Oekraïne. Van daaruit worden de producten weer verder getransporteerd naar de frontlinie … Continue reading “Blijft u helpen?”

17 februari 2023 

Posted on februari 17, 2023Categories overdenking

Geliefden van God – vrede zij met u! Wie van ons is niet bekend met het gevoel van verdriet? Ongewenste gevoelens – zijn het niet. Ze zijn meestal het gevolg van allerlei problemen, noodlottige ongelukken, allerlei onaangenaamheden die we zo vaak op onze weg tegenkomen. Dat zijn allemaal “wereldse zorgen”, die, in de woorden van apostel Paulus, “de dood voortbrengen”. Maar er is een ander soort verdriet – “verdriet om God” – dat niet tot de dood leidt, maar tot … Continue reading “17 februari 2023 “

15 februari 2023 

Posted on februari 15, 2023Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! Opnieuw vind ik het nodig om stil te staan bij de schokkende uitspraak van Jezus Christus: “Maar Ik zeg u, hebt uw vijanden lief…” (Matteüs 5:44). Als duizenden van onze landgenoten worden gedood door de boosaardigheid van de vijand, hoe kunnen we hem dan liefhebben? Hoe is het mogelijk? Niet alleen mogelijk, maar noodzakelijk. Het is alleen de moeite waard om deze oproep goed te begrijpen. Christus roept ons in dit … Continue reading “15 februari 2023 “

13 februari 2023 

Posted on februari 13, 2023Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! Aan het eind van zijn brief aan de Romeinen geeft Paulus waardevolle praktische adviezen over christelijk gedrag. In het bijzonder: “Verblijdt u met hen die zich verheugen en weent met hen die wenen” (Rom. 12:15). De vraag rijst: Is het altijd nodig je te verheugen met hen die zich verheugen? Ik denk het niet! Er bestaat zoiets als “leedvermaak”. Men verheugt zich over kwaad, ongeluk dat iemand (vooral een vijand) overkomt. … Continue reading “13 februari 2023 “

10 februari 2023 

Posted on februari 10, 2023Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! Wie noemt de Schrift een rechtvaardig mens? Dit is een veel voorkomende definitie in de Bijbel. Volgens welke criteria moet het worden toegepast? We moeten meteen opmerken dat dit niet betekent dat een rechtvaardig mens een zondeloos mens is. In Spreuken staat: “De rechtvaardige zal zevenmaal vallen en opstaan, maar de goddeloze zal in het verderf storten” (Pr. 24:16). Ik denk dat het kenmerk van een rechtschapen man een eerlijke houding … Continue reading “10 februari 2023 “