30 december  2022

Posted on december 30, 2022Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! De tijd is gekomen om de vraag te beantwoorden – waarom was de Geboorte van Jezus Christus zo! Laten we niet vergeten in wat voor wereld we leven. Wat het meest onaangenaam is, is natuurlijk de dood!  Het is het gevolg van de zonde. “Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde is de dood tot alle mensen doorgedrongen” – zo lezen wij in de … Continue reading “30 december  2022”

Wij gaan door, ook in 20223!

Posted on december 29, 2022Categories overdenking

dominee-dm-vinogradsky.email-provider.eu/web/vkazcuwtui/bn5x3gf4y4/xyzcwfepw6/jkldpiyopc Nieuwsbrief Stichting Help Zhitomir Bekijk de webversie [https://stichting-help-zhitomir.email-provider.eu/web/5b9anj5rz3/zzdtbjy5ib/dxant5gjrn/vwde6ql8po] [https://stichting-help-zhitomir.email-provider.eu/link/5b9anj5rz3/zzdtbjy5ib/zcckq2n776/dxant5gjrn/vwde6ql8po] Wij gaan door, ook in 2023!! [https://stichting-help-zhitomir.email-provider.eu/link/5b9anj5rz3/zzdtbjy5ib/g7idnedrxr/dxant5gjrn/vwde6ql8po] AFGELOPEN WEEK HEBBEN WE WEER EEN VRACHTWAGEN MET AGGREGATEN, LEVENSMIDDELEN EN HYGIENE-PRODUCTEN VERSTUURD NAAR OEKRAÏNE. Ook komende week zal er weer een vrachtwagen vertrekken naar Oekraïne. Namens het deputaatschap Bijzondere Noden van de Geroformeerde Gemeente in Nederland konden we nogmaals 40 aggregaten aan dit transport toevoegen. Daarnaast is er grote vraag naar hygene-producten en medicijnen. U HELPT ONS TOCH OOK? [https://stichting-help-zhitomir.email-provider.eu/link/5b9anj5rz3/zzdtbjy5ib/x1o3q5waul/dxant5gjrn/vwde6ql8po] De nood is … Continue reading “Wij gaan door, ook in 20223!”

28 december  2022

Posted on december 28, 2022Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! Nu we het evangelieverslag over de geboorte van Jezus Christus verder lezen, moeten we nagaan hoe die geboorte plaatsvond. We lezen: “Nadat zijn moeder Maria aan Jozef was verloofd, werd zij, voordat zij in het huwelijk waren verbonden, bevonden zwanger te zijn door de Heilige Geest” (Mattheüs 1:18). (Matt. 1:18) Dat is het! Dit is het belangrijkste. In vervulling van het oude profetische woord zou de verwekking van de Zoon van … Continue reading “28 december  2022”

26 december  2022

Posted on december 26, 2022Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! “De geboorte van Jezus Christus was”, zo begint het evangelieverslag over de komst van de Verlosser in de wereld. Wat betekent dit voor de mensheid?  Het grote geschenk van God! Het mysterie van het eeuwige leven, het begin van de vervulling van Gods verlossingsplan van de vernietiging en de dood die de zonde over de hele mensheid had gebracht. Dus, de geboorte van Jezus Christus was echt! Ik herinner me de … Continue reading “26 december  2022”

26 December 2022

Posted on december 26, 2022Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! “De geboorte van Jezus Christus was”, zo begint het evangelieverslag over de komst van de Verlosser in de wereld. Wat betekent dit voor de mensheid? Het grote geschenk van God! Het mysterie van het eeuwige leven, het begin van de vervulling van Gods verlossingsplan van de vernietiging en de dood die de zonde over de hele mensheid had gebracht. Dus, de geboorte van Jezus Christus was echt! Ik herinner me de … Continue reading “26 December 2022”

25 december  2022

Posted on december 25, 2022Categories overdenking

Christus is geboren – prijs Hem! De boodschap van Kerst is de boodschap van vrede! Het is geen toeval dat de engel die de herders in de velden van Bethlehem de geboorte van de Verlosser aankondigden, zongen: “Eer aan God in den hoge, en op aarde en de mensen een welbehagen. Kostbaar woord “vrede”, in onze tijd! Wat verlangen de mensen ernaar, waar onschuldig bloed wordt vergoten in oorlogen, ontketend door hen die het geschenk van de hemel – de … Continue reading “25 december  2022”

23 december  2022

Posted on december 23, 2022Categories overdenking

Geliefden van God, vrede zij met u! De hele nachtmerrie van de gevolgen van onverzettelijkheid en vijandschap tussen mensen kan alleen worden vermeden als ieder van ons de reden ervan inziet. Het ligt in de vervreemding van de mens van God. Het was omwille van de verzoening tussen mensen en God dat de Verzoener, Christus Jezus, in de wereld kwam. “… God was in Christus, de wereld met Zichzelf verzoenende, hun schuld niet toerekenende, en ons het woord der verzoening … Continue reading “23 december  2022”

21 december  2022

Posted on december 21, 2022Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! De profeet Micha, zeven eeuwen voor de geboorte van de Heiland, verkondigde niet alleen dat Hij geboren zou worden in Bethlehem in Judea (Micha 5:2), maar ook over Zijn belangrijkste missie op aarde: “…en Hij zal vrede zijn” (Micha 5:5). De kerstboodschap is een boodschap van verzoening, vrede en liefde. Dit werd bevestigd door de verheerlijking van de engelen die aan de herders van Bethlehem verschenen: “Eer aan God in den … Continue reading “21 december  2022”

19 december  2022

Posted on december 19, 2022Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! We staan aan de vooravond van de herdenking van een unieke gebeurtenis in de wereldgeschiedenis – de komst van de Verlosser van de wereld. De werkelijkheid was verdronken in het kwaad. De hele mensheid was behept met zonde, de oorzaak van het kwaad, en ter wille van hun redding moest Hij komen die de wortel van het kwaad in het hoofd sloeg (Gen. 3:15). Dit is gelukt. De apostel Petrus zegt: … Continue reading “19 december  2022”

16 december  2022

Posted on december 16, 2022Categories overdenking

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! Wat gebeurt er als een gelovige de Heilige Geest die in hem is lange tijd verwaarloost. Als hij zijn berispingen dag na dag negeert, zijn hart verhardt en vastgeroest raakt in zijn zonde. In zulke gevallen verzwakt de berisping van de Heilige Geest en wordt de persoon minder veeleisend voor zijn gedrag. Onberouwvolle zonde stapelt zich op als een sneeuwbal. De Heilige Geest wordt daardoor uitgeblust, en het ergste is dat … Continue reading “16 december  2022”