Update Vinogradsky

Posted on februari 27, 2022februari 27, 2022Categories overdenking 2 reacties op Update Vinogradsky

Beste mensen, Hierbij een update….. Vinogradsky is samen met zijn dochters veilig de grens overgekomen naar Roemenië. Aan de Roemeense grens zijn ze hartelijk ontvangen door christenen uit het naastgelegen dorpje, waar wij hen vanmorgen in goede gezondheid mochten ontmoeten. Tijdens de kerkdienst kon hij weer vol vuur het Woord van God verkondigen in een preek die handelde over het feit dat het goed is om vluchteling te zijn, omdat we naar God moeten vluchten. Omdat het voor de familie … Continue reading “Update Vinogradsky”

UPDATE Vinogradsky

Posted on februari 26, 2022Categories overdenking   Leave a comment on UPDATE Vinogradsky

dominee-dm-vinogradsky.email-provider.nl/web/vkazcuwtui/0bvssu0cub/xyzcwfepw6/jkldpiyopc Dagelijkse overdenking Ds. D.M. Vinogradsky Bekijk de webversie [https://dominee-dm-vinogradsky.email-provider.nl/web/vkazcuwtui/0bvssu0cub/xyzcwfepw6/jkldpiyopc] Beste mensen, Dag 3 van de oorlog in Oekraïne ziet er niet best uit. Familie Vinogradsky is nog steeds de grens niet over. Niemand weet hoelang dit nog gaat duren. Gedurende de nacht kregen wij verontrustende berichtjes binnen vanuit Kiev waar burgerdoelen worden aangevallen.  Op dit moment wordt het zeer onrustig bij Zhytomir waar een deel van onze neven en nichten achtergebleven zijn. Velen hebben de nacht doorgebracht in schuilkelders. … Continue reading “UPDATE Vinogradsky”

24 februari 2022

Posted on februari 24, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 24 februari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u! Als we verder praten over verlossing, dan zullen onze ogen gericht zijn op de Verlosser, Jezus Christus. Afkopen betekent goedmaken, een schuld vereffenen. Onze schuld is vanaf de geboorte van onze vaderen (zoals de apostel het zegt), voor het zinloze leven waarin wij geleefd hebben en nog leven. Noch onze vaders, noch wij konden ons van deze schulden bevrijden. Wat nodig was, was een bemiddelaar tussen God en de mens. Het initiatief … Continue reading “24 februari 2022”

23 februari 2022

Posted on februari 23, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 23 februari 2022

Geliefde van God, vrede zij met u! De apostel Petrus, die de kinderen Gods onderrichtte, zei: “U bent niet met vergankelijk zilver of goud vrijgekocht van het ijdele leven dat u door uw vaderen gegeven is, maar met het kostbare bloed van Jezus Christus, als van een rein en onbevlekt Lam” (1 Petrus 1:18,19). Dit sprak hij over onze verlossing. Verlossing is redding, bevrijding door losgeld. De mensheid, die van God was afgeweken, was in de zwaarste slavernij gevallen, omdat … Continue reading “23 februari 2022”

22 februari 2022

Posted on februari 22, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 22 februari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u! De vorige keer hebben we gekeken naar de eerste preek van de apostel Paulus tijdens zijn eerste zendingsbezoek aan Antiochië in Pisidië. We lezen: “De volgende sabbat kwam bijna de hele stad bijeen om het woord van God te horen”(Handelingen 13:44). Maar de duivel slaapt niet. Hij wekt de verharde Joden op, die “de eerste mannen in de stad” ophitsen, en zij verdrijven Paulus en Barnabas buiten hun grenzen. Zo begon het … Continue reading “22 februari 2022”

Lees de brieven van ds. Vinogradsky vanuit gevangenschap

Posted on februari 21, 2022Categories overdenking   Leave a comment on Lees de brieven van ds. Vinogradsky vanuit gevangenschap

dominee-dm-vinogradsky.email-provider.nl/web/vkazcuwtui/6yyuonqgfw/xyzcwfepw6/jkldpiyopc Dagelijkse overdenking Ds. D.M. Vinogradsky Bekijk de webversie [https://dominee-dm-vinogradsky.email-provider.nl/web/vkazcuwtui/6yyuonqgfw/xyzcwfepw6/jkldpiyopc] Brieven vanuit de gevangenis Dag, In 1971 werd ds. Vinogradsky voor de 2e maal veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf. Lees de brieven die hij schreef vanuit de streng bewaakte gevangenis aan zijn gemeente en aan zijn gezin op www.vinogradsky.nl.

21 februari 2022

Posted on februari 21, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 21 februari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u! Het boek van de Handelingen der Heilige Apostelen bevat, naast de eerste twee preken van de apostel Petrus, de eerste preek van de apostel Paulus op zijn eerste zendingsreis naar Antiochië van Pisidië. Het is opmerkelijk dat zowel Petrus als Paulus dezelfde feiten en argumenten gebruiken om de waarheid van hun prediking te bewijzen. Zij beroepen zich op de essentiële en onveranderlijke feiten van het leven van Jezus Christus, namelijk Zijn dood … Continue reading “21 februari 2022”

uitspraak Rechtbank USSR: Schuldig bevonden. 3 jaar streng regiem in werkkamp

Posted on februari 19, 2022Categories overdenking   Leave a comment on uitspraak Rechtbank USSR: Schuldig bevonden. 3 jaar streng regiem in werkkamp

dominee-dm-vinogradsky.email-provider.nl/web/vkazcuwtui/uarbri1ptp/xyzcwfepw6/jkldpiyopc Dagelijkse overdenking Ds. D.M. Vinogradsky Bekijk de webversie [https://dominee-dm-vinogradsky.email-provider.nl/web/vkazcuwtui/uarbri1ptp/xyzcwfepw6/jkldpiyopc] uitspraak Geleid door Wetboek van Strafrecht artikel 321-324 UPK USSR doet de rechtbank uitspraak: Schuldig bevonden en veroordeeld tot 3 jaar ontneming van vrijheid in een zwaar beveiligde werkkamp: Vinogradsky D.M. en Linnik D.I.* Te weten komen waarom? Lees het snel op www.vinogradsky.nl [http://www.vinogradsky.nl]

19 februari 2022

Posted on februari 19, 2022Categories overdenking 1 reactie op 19 februari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u! Laten we eens kijken naar een passage uit Spreuken: “De HEERE geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht.” (Spreuken 2:6). Wijsheid en kennis zijn twee verschillende categorieën. Laten we proberen deze begrippen te begrijpen. De tekst zegt dat beiden van de Heere zijn. Dit onderscheidt de mens van andere schepselen, hij is een “redelijk mens”. Laten we ons concentreren op het begrip kennis.  Mensen streven ernaar, verwerven het, besteden … Continue reading “19 februari 2022”

18 februari 2022

Posted on februari 18, 2022Categories overdenking   Leave a comment on 18 februari 2022

Geliefde van God, vrede zij met u! We denken verder over de onsterfelijkheid van de ziel. Wat zegt het Nieuwe Testament hierover?  Wij merken onmiddellijk op dat, hoewel het Oude Testament er enigszins onduidelijk over spreekt, in het Nieuwe Testament de vraag over de onsterfelijkheid van de ziel een grote plaats inneemt. Zonder onsterfelijkheid is er geen zin van het leven. De taak van Jezus Christus was om er voor te zorgen dat de onsterfelijkheid van de mens gelukzalig en … Continue reading “18 februari 2022”